Entegre tarım platformu: Green Planet

Greenplanet by 3a srl ,  Android ve iOS cihazlarda kullanılabilir.

Green Planet platformu saha verilerini toplayarak, analiz ederek ve yayarak tarımsal seçimleri destekleyen çok dilli ve çok kullanıcılı bir platformdur. Farklı kartografik katmanlarda gerçek zamanlı bilgileri görüntülemek için kullanışlıdır.

Entegre ve biyolojik savunma stratejilerinin oluşturulmasına, ilgili çiftliklere teknik yardım uygulanmasına, 2014-2020 Kırsal Kalkınma Planının ve pestisitlerin (agrofarmasötikler) sürdürülebilir kullanımına ilişkin 2009/128/EC Avrupa Direktifinin uygulanmasında bölgesel organların desteklenmesine olanak tanır. (14/08/2012 tarihli 150 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İtalya düzeyinde uygulanmaktadır)

Fitopatolojik modellerin sonuçlarını günlük olarak işler, görüntüler ve şirketin teknik desteği için otomatik bülten yoluyla bilgilerin yayılmasını sağlar.