Kırsal alanlarda risk azaltma

RURAL platformu hakkında daha fazla bilgi edinmek için resmi siteyi ziyaret edebilirsiniz.

Kırsal ekonomilerin sürdürülebilirliğini ve dayanıklılığını artırmak için entegre bir bilgi sistemi

Aşağıdakilerle ortaklaşa oluşturulan bir projedir:

Uluslararası kalkınma ve işbirliği projelerinde kırsal ekonomileri desteklemek için tasarlanmıştır. Birden fazla hedefe ulaşmayı sağlar:

  • Kırsal nüfus ve tarımsal üretim için yoğun veya potansiyel olarak tehlikeli hava olayları için erken uyarı
  • Risk yönetimi ve bilgilerin popülasyonlara ve sektör operatörlerine açıklanması
  • Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği
  • Kuraklık izleme

Üretimlerin çevresel etkilerini azaltmak amacıyla tarımsal üretim (bitki sağlığını koruma ve sulama) için karar destek sistemi (DSS:Decision Support System)

Kırsal ekonomiler, tarımsal ürünlerin üretimindeki teknik bir değişiklikten güçlü bir şekilde etkilenir.

Sınırlı doğal kaynakların kullanımında sürdürülebilirlik, süreçlerin belgelenmesinde ve gıdanın menşeinde şeffaflık ve çevresel etkinin azaltılması gelecekte onları takip eden kırsal bölgelere rekabet avantajı sunacak hedeflerdir.

Rural platformu, tüm çiftçi topluluğu tarafından paylaşılan bir sürdürülebilirlik projesini tamamlamak için gerekli araçları ve deneyimi sağlar.

4 şirketin araçlarını ve platformlarını entegre eder ve çok sayıda bilgi ve yönetim aracı sunar:

  • Hava istasyonu ağ ölçümleri
  • İşlenmiş uydu hava durumu gözlemleri
  • Agrometeorolojik ve fitopatolojik modelleme
  • Coğrafi veri tabanları ve kartografik kaynaklar
  • Yerleşik Komuta ve Kontrol aletleri (On-board Command & Control instruments)