Yönetim danışmanlığı ve üretim süreçlerinin dijitalleştirilmesi

3a,tarım ürünlerinin toplanması,aktarılması ve işlenmesi için üretim ve dijital çözümler konusunda uzman ekipler sağlayarak tarım ve endüstriyel tarım şirketlerini destekler.

Personel, bağların yönetiminde ve endüstriyel tarım hedefli bahçe ürünleri için teknik ve organizasyonel destekte deneyimlidir.

Tarımsal operasyonların planlanması, denetimi ve iş yönetimine destek

Tarımsal üretim organizasyonu ve personel eğitimi

Endüstriyel tarım tesislerinde ürünlerin toplanması ve teslimatının koordinasyonu

3a dijital uygulamalar alanında, endüstriyel tarım tesislerinin ilk işlemleri için kullanıma hazır çözümler sunar.

  • Lotların izlenebilirliğini, akışların ve stokların kontrolünü ve lotların kalite yönetimini sağlamak için hedeflerin analizi ve en uygun çözümlerin tanımı
  • Altyapının IaaS (Infrastructure as a Service) modunda tanımlanması ve üretim süreçlerinin yönetimi için bilgi sistemlerinin sağlanması
  • Sistemi kullanacak personelin eğitimi
  • Canlı yayın aşamasında ve yıllık olarak hasat ve endüstriyel işlemenin başlaması için saha desteği